@Gordon Logemann
info@iremos.no  +47 99868070

Coaching

å sette fokus på hverdagen din

Muligheter og begrensninger - livet er mangfoldig. Om det er på jobb eller i det private, om det gjelder deg eller bedriften din: Hvor står du i hverdagen din? Hvilke muligheter og hvilke gren- ser er det livet har å by på? I coaching utforsker du dette, ser du på målet og hvordan du kan komme dit du vil.  

Veiledning - Terapi

en vei i tillit

I terapien og veiledningen går vi veien din i lag. Du skal kjenne friheten til å se på livet ditt fra forskjellige perspektiv. Du velger veien vi går og du vil kjenne målet du skal.  Vi bruker som utgangspunkt Gestaltterapien som kan komplementeres med forskjellige kreative metoder og verktøy.

Velkommen til Iremos SA!

den andre veien til målet

Du vil snart legge merke til at vi tilbyr deg eller din bedrift en annen kvalitet av tjenester enn du har vært vant til. Vi bruker kreative metoder og tar utgangspunkt i at alt har sin mening. Men ikke alltid er det som ga mening fortsatt meningsfullt. Vi skal hjelpe deg til å få flyt i hverdagen din. Men om du tror at vi løser dine utfordringer, så tar du feil. Det er deg som skal løse dine utfordringer. Vi hjelper deg bare å oppdage dine egne muligheter. For Løsningen hatr du for lengst i bagasjen - det er bare å legge merke til det. Så hos oss blir det ikke enkle råd og strategier vi vil utarbeide for deg. Hos oss er det deg som utvikler løsninger. For løsningen din, er den rette og bærekraftige.
Coaching Veiledning / Terapi Tolk og Oversetting Galerie Kontakt Aktuelt Om oss  Iremos SA

Tolk - Oversetting

å åpne dører

Med ord kan du både åpne og lukke dører. Hva vil du oppnå med oversettelsen? Det å oversette en tekst handler ikke bare om å ta i bruk ordboken, men å se konteksten og å har en sans for intensjonen din. Vi drøfter dette med deg og skal finne tonen den andre forstår.   
Dette er Iremos SA sine nye nettsider som er under oppbygning. Det er forventet at sidene er klare i løpet av sommeren.